Jak cytować publikację

Urlop wychowawczy jako okres zatrudnienia (nie)sprzyjający pracownikowi rodzicowi. Wnioski de lege lata i de lege ferenda

Format cytowania:
CZERNIAK-SWęDZIOł, Justyna; KUMOR-JEZIERSKA, Ewelina. Urlop wychowawczy jako okres zatrudnienia (nie)sprzyjający pracownikowi rodzicowi. Wnioski de lege lata i de lege ferenda. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, p. 191-206, pa. 2021. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2021/Tom-28-Zeszyt-3-2021/art/19928/>. Date accessed: 20 pa. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.017.13963.