Jak cytować publikację

Zasiłek dla bezrobotnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy – wybrana problematyka prawna na tle orzecznictwa sądowego

Format cytowania:
PALUSZKIEWICZ, Magdalena. Zasiłek dla bezrobotnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy – wybrana problematyka prawna na tle orzecznictwa sądowego. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, p. 337-354, lis. 2021. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2021/Tom-28-Zeszyt-4-2021/art/20181/>. Date accessed: 19 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.026.14268.