Jak cytować publikację

Prawo do bycia offline jako podstawowe prawo pracownika

Format cytowania:
MORAS-OLAś, Kinga. Prawo do bycia offline jako podstawowe prawo pracownika. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, p. 305-323, lis. 2021. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2021/Tom-28-Zeszyt-4-2021/art/20183/>. Date accessed: 19 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.024.14266.