Jak cytować publikację

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako środek zwiększania poziomu kompetencji zawodowych członków korpusu służby cywilnej

Format cytowania:
DRAL, Antoni. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako środek zwiększania poziomu kompetencji zawodowych członków korpusu służby cywilnej. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2, p. 231-250, gru. 1901. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/First-View/Tom-29-Zeszyt-2-2022/art/21584/>. Date accessed: 15 cze. 2022 doi:.