Jak cytować publikację

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych – dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania z perspektywy praw człowieka

Format cytowania:
KUBA, Magdalena; STASZEWSKA, Ewa. Profilowanie pomocy dla bezrobotnych – dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania z perspektywy praw człowieka. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2, p. 171-186, gru. 1901. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/First-View/Tom-29-Zeszyt-2-2022/art/21588/>. Date accessed: 15 cze. 2022 doi:.