Jak cytować publikację

Dyskryminacja algorytmiczna w zatrudnieniu. Zarys problemu

Format cytowania:
OTTO, Marta. Dyskryminacja algorytmiczna w zatrudnieniu. Zarys problemu. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, p. 145-160, lip. 2022. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2022/Tom-29-Zeszyt-2-2022/art/21590/>. Date accessed: 21 lip. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.012.15686.