Jak cytować publikację

In-Work Poverty: A Multi-Layered Problem across European Union Countries

Format cytowania:
TOMASZEWSKA, Monika. In-Work Poverty: A Multi-Layered Problem across European Union Countries. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, p. 341-349, pa. 2022. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2022/Tom-29-Zeszyt-3-2022/art/22174/>. Date accessed: 20 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.028.16573.