Jak cytować publikację

Status prawny działacza związkowego wykonującego pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy

Format cytowania:
WALCZAK, Krzysztof. Status prawny działacza związkowego wykonującego pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, p. 331-340, pa. 2022. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2022/Tom-29-Zeszyt-3-2022/art/22175/>. Date accessed: 20 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.027.16572.