Jak cytować publikację

Praca na własny rachunek w ramach Unii Europejskiej w świetle prawa i orzecznictwa

Format cytowania:
SKUPIEń, Dagmara. Praca na własny rachunek w ramach Unii Europejskiej w świetle prawa i orzecznictwa. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, p. 279-290, pa. 2022. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2022/Tom-29-Zeszyt-3-2022/art/22179/>. Date accessed: 20 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.023.16568.