Jak cytować publikację

Świadectwo pracy – wybrane problemy

Format cytowania:
KUMOR-JEZIERSKA, Ewelina. Świadectwo pracy – wybrane problemy. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, p. 433-444, gru. 1901. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2022/Tom-29-Zeszyt-4-2022/art/22209/>. Date accessed: 05 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.036.16581.