Jak cytować publikację

O pomocy w podejmowaniu zatrudnienia w ramach stosunków służbowych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Format cytowania:
PALUSZKIEWICZ, Magdalena. O pomocy w podejmowaniu zatrudnienia w ramach stosunków służbowych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, p. 417-431, gru. 1901. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2022/Tom-29-Zeszyt-4-2022/art/22210/>. Date accessed: 05 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.035.16580.