Jak cytować publikację

Status prawny osób świadczących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy w świetle ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych

Format cytowania:
LATOS-MIłKOWSKA, Monika. Status prawny osób świadczących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy w świetle ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, p. 395-405, gru. 1901. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2022/Tom-29-Zeszyt-4-2022/art/22212/>. Date accessed: 05 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.033.16578.