Jak cytować publikację

Przynależność związkowa jako kryterium dyskryminacji w zatrudnieniu

Format cytowania:
SZABłOWSKA-JUCKIEWICZ, Marzena. Przynależność związkowa jako kryterium dyskryminacji w zatrudnieniu. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2016, Vol. 23, p. 389-398, cze. 2016. ISSN 2544-4654. Available at: <https://www.ejournals.eu/sppips/2016/vol-2016/art/9461/>. Date accessed: 29 cze. 2016 doi:.