Jak cytować publikację

Architektura handlowa Warszawy w czasie Polski Ludowej i jej losy po transformacji na wybranych przykładach

Format cytowania:
OBRęBSKA, Klaudia A.; BARTOS, Maciej. Architektura handlowa Warszawy w czasie Polski Ludowej i jej losy po transformacji na wybranych przykładach. Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, p. 159-170, cze. 2019. ISSN 2544-6630. Available at: <https://www.ejournals.eu/PUA/2019/Volume-1/art/14463/>. Date accessed: 28 cze. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/00000000PUA.19.013.10016.