Jak cytować publikację

Mechanizmy współdziałania Generalnego Konserwatora Zabytków z innymi centralnymi organami administracji państwa

Format cytowania:
POMYKALSKA, Wiktoria. Mechanizmy współdziałania Generalnego Konserwatora Zabytków z innymi centralnymi organami administracji państwa. Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2, p. 75-84, gru. 2019. ISSN 2544-6630. Available at: <https://www.ejournals.eu/PUA/2019/Volume-2/art/15959/>. Date accessed: 20 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/00000000PUA.19.023.11443.