Jak cytować publikację

Od architektury fisowskiej lat 60. XX w. po czasy współczesne

Format cytowania:
MOźDZIERZ, Zbigniew. Od architektury fisowskiej lat 60. XX w. po czasy współczesne. Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, p. 123-138, maj 2020. ISSN 2544-6630. Available at: <https://www.ejournals.eu/PUA/2020/Volume-1/art/16625/>. Date accessed: 18 maj 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/00000000PUA.20.009.12076.