Jak cytować publikację

Budownictwo i architektura od powstania Zakopanego do odzyskania przez Polskę niepodległości

Format cytowania:
MOźDZIERZ, Zbigniew. Budownictwo i architektura od powstania Zakopanego do odzyskania przez Polskę niepodległości. Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, p. 89-106, maj 2020. ISSN 2544-6630. Available at: <https://www.ejournals.eu/PUA/2020/Volume-1/art/16627/>. Date accessed: 18 maj 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/00000000PUA.20.007.12074.