Jak cytować publikację

Wojciech Tochman – społeczny rzecznik uchodźców. Zapiski z obserwacji netnograficznej

Format cytowania:
CAłEK, Agnieszka. Wojciech Tochman – społeczny rzecznik uchodźców. Zapiski z obserwacji netnograficznej. Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, p. 71-82, sie. 2018. ISSN 2544-2554. Available at: <https://www.ejournals.eu/MBK/2018/4-2018/art/12156/>. Date accessed: 29 sie. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.18.006.9285.