Jak cytować publikację

Dobroć a skuteczne komunikowanie w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka

Format cytowania:
MISZTAL, Wojciech. Dobroć a skuteczne komunikowanie w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, p. 53-64, cze. 2020. ISSN 2544-2554. Available at: <https://www.ejournals.eu/MBK/2020/1-2020/art/17106/>. Date accessed: 30 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25442554.MBK.20.004.12414.