Jak cytować publikację

Kompozycje mszalne Mikołaja z Radomia w kontekście twórczości mszalnej Antonia Zacary da Teramo i Johannesa Ciconii

Format cytowania:
MISZKE, Joanna. Kompozycje mszalne Mikołaja z Radomia w kontekście twórczości mszalnej Antonia Zacary da Teramo i Johannesa Ciconii. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 32 (1/2017), p. 29-56, gru. 2017. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2017/Numer-32/art/10525/>. Date accessed: 01 gru. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.17.002.7831.