Jak cytować publikację

Leone Leoni – zapomniany kompozytor wczesnego baroku

Format cytowania:
R&OACUTE;żAńSKA, Róża. Leone Leoni – zapomniany kompozytor wczesnego baroku. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 32 (1/2017), p. 57-75, gru. 2017. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2017/Numer-32/art/10526/>. Date accessed: 01 gru. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.17.003.7832.