Jak cytować publikację

Dwie strony olimpijskiego medalu – kontrowersje wokół II Symfonii „Olimpijskiej” (1948) Zbigniewa Turskiego. Przyczynki do analizy

Format cytowania:
BINDEL, Karolina. Dwie strony olimpijskiego medalu – kontrowersje wokół II Symfonii „Olimpijskiej” (1948) Zbigniewa Turskiego. Przyczynki do analizy. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 32 (1/2017), p. 77-88, gru. 2017. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2017/Numer-32/art/10529/>. Date accessed: 01 gru. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.17.004.7833.