Jak cytować publikację

Sonet VIII Williama Szekspira w pieśniach Dymitra Kabalewskiego, Igora Strawińskiego i Pawła Mykietyna

Format cytowania:
DąBEK, Karolina. Sonet VIII Williama Szekspira w pieśniach Dymitra Kabalewskiego, Igora Strawińskiego i Pawła Mykietyna. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 33 (2/2017), p. 77-99, gru. 2017. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2017/Numer-33/art/10556/>. Date accessed: 05 gru. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.17.018.7847.