Jak cytować publikację

Musical sources survived in the Collection of the Auschwitz-Birkenau State Museum

Format cytowania:
SZCZęśNIAK, Hubert. Musical sources survived in the Collection of the Auschwitz-Birkenau State Museum. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 32 (1/2017), p. 125-173, gru. 2017. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/English-Issues/Issue-32/art/10569/>. Date accessed: 04 gru. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.17.007.7836.