Jak cytować publikację

Wirtualna harfa Bacha. Baroque.me Alexandra Chena między net artem a mitem wielkiego kompozytora

Format cytowania:
KRETKOWSKA, Adriana. Wirtualna harfa Bacha. Baroque.me Alexandra Chena między net artem a mitem wielkiego kompozytora. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), p. 129-148, kwi. 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2018/Numer-36/art/11558/>. Date accessed: 13 kwi. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.006.8417.