Jak cytować publikację

Kadry muzyką opatrzone. O krótkiej współpracy Witolda Lutosławskiego z filmowcami

Format cytowania:
MURAS, Wioleta. Kadry muzyką opatrzone. O krótkiej współpracy Witolda Lutosławskiego z filmowcami. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 28 (1/2016), p. 5-31, maj 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2016/Issue-28/art/11592/>. Date accessed: 17 maj 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.16.001.8040.