Jak cytować publikację

Realizacje fonograficzne Symfonii gotyckiej Havergala Briana

Format cytowania:
ŁAPETA, Oskar. Realizacje fonograficzne Symfonii gotyckiej Havergala Briana. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), p. 159-174, sie. 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2018/Numer-37/art/12141/>. Date accessed: 03 sie. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.012.8846.