Jak cytować publikację

Johann Baptist Schiedermayr – życie i twórczość. Przyczynek do monografii

Format cytowania:
BUJAS, Jolanta. Johann Baptist Schiedermayr – życie i twórczość. Przyczynek do monografii. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), p. 63-99, sie. 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2018/Numer-37/art/12144/>. Date accessed: 03 sie. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.009.8843.