Jak cytować publikację

Funkcje skordatury na przykładzie wybranych utworów ze zbiorów z kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679–1686)

Format cytowania:
STOPCZAńSKA, Dominika. Funkcje skordatury na przykładzie wybranych utworów ze zbiorów z kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679–1686). Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 37 (2/2018), p. 5-26, sie. 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2018/Numer-37/art/12146/>. Date accessed: 03 sie. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.007.8841.