Jak cytować publikację

Introduction to Life and Output of Johann Baptist Schiedermayr

Format cytowania:
BUJAS, Jolanta. Introduction to Life and Output of Johann Baptist Schiedermayr. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 37 (2/2018), p. 63-100, wrz. 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2018/Issue-37/art/12489/>. Date accessed: 29 wrz. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.022.9166.