Jak cytować publikację

Twórczość organowa Brunona Steina na tle jego działalności pedagogicznej i muzycznej

Format cytowania:
MAJKRZAK, Bartłomiej. Twórczość organowa Brunona Steina na tle jego działalności pedagogicznej i muzycznej. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), p. 25-47, pa. 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2018/Numer-38/art/12724/>. Date accessed: 31 pa. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.028.9310.