Jak cytować publikację

Account books of the Musical Chapel of Lviv Uniate Bishop Leon Szeptycki (1760–1779)

Format cytowania:
KUZMINSKYI, Ivan. Account books of the Musical Chapel of Lviv Uniate Bishop Leon Szeptycki (1760–1779). Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 38 (3/2018), p. 5-24, pa. 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2018/Numer-38/art/12725/>. Date accessed: 31 pa. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.027.9309.