Jak cytować publikację

“Life-writing” in Aleksander Nowak’s Operas: Sudden Rain and Space Opera

Format cytowania:
ZGLINIECKA, Paulina. “Life-writing” in Aleksander Nowak’s Operas: Sudden Rain and Space Opera. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 38 (3/2018), p. 79-103, gru. 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2018/Issue-38/art/13181/>. Date accessed: 17 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.034.9735.