Jak cytować publikację

Samuel Besler (1574–1625) – zarys życia i twórczości

Format cytowania:
WR&OACUTE;BLEWSKA, Aleksandra. Samuel Besler (1574–1625) – zarys życia i twórczości. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 39 (4/2018), p. 5-19, gru. 2018. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2018/Numer-39/art/13216/>. Date accessed: 19 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.036.9737.