Jak cytować publikację

Język muzyczny Eugeniusza Morawskiego na przykładzie baletów Miłość i Świtezianka

Format cytowania:
ŁAPETA, Oskar. Język muzyczny Eugeniusza Morawskiego na przykładzie baletów Miłość i Świtezianka. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 40 (1/2019), p. 27-73, maj 2019. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2019/Numer-40/art/14209/>. Date accessed: 24 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.19.002.10437.