Jak cytować publikację

Zarys problematyki determinizmu i indeterminizmu w muzyce drugiej połowy XX wieku w kontekście przemian myśli naukowej i filozoficznej

Format cytowania:
DąBEK, Karolina. Zarys problematyki determinizmu i indeterminizmu w muzyce drugiej połowy XX wieku w kontekście przemian myśli naukowej i filozoficznej. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 42 (3/2019), p. 77-98, pa. 2019. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2019/Numer-42/art/15024/>. Date accessed: 31 pa. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/23537094kmmuj.19.010.11143.