Jak cytować publikację

Muzyka we współczesnym widowisku piłkarskim

Format cytowania:
MARCHLEWSKI, Michał. Muzyka we współczesnym widowisku piłkarskim. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 43 (4/2019), p. 103-130, gru. 2019. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2019/Numer-43/art/15941/>. Date accessed: 26 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.19.016.11537.