Jak cytować publikację

Wybrane fakty z biografii i działalności Seweryna Kortowicza w świetle źródeł z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 

Format cytowania:
DZIDUCH, Karolina. Wybrane fakty z biografii i działalności Seweryna Kortowicza w świetle źródeł z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu . Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 43 (4/2019), p. 61-76, gru. 2019. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2019/Numer-43/art/15943/>. Date accessed: 26 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.19.014.11535.