Jak cytować publikację

Dzieła kameralne Henryka Mikołaja Góreckiego w kontekście przemian stylu kompozytora. Wybrane przykłady

Format cytowania:
SUCHARSKA, Weronika. Dzieła kameralne Henryka Mikołaja Góreckiego w kontekście przemian stylu kompozytora. Wybrane przykłady. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), p. 91-113, pa. 2020. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2020/Numer-46/art/17905/>. Date accessed: 30 pa. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.014.12856.