Jak cytować publikację

Digitalizacja archiwów folklorystycznych – kryzys tradycji czy nowe życie w sieci? Przykład zbiorów Adolfa Dygacza

Format cytowania:
KRAJEWSKA, Agata. Digitalizacja archiwów folklorystycznych – kryzys tradycji czy nowe życie w sieci? Przykład zbiorów Adolfa Dygacza. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), p. 71-89, pa. 2020. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2020/Numer-46/art/17906/>. Date accessed: 30 pa. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.013.12855.