Jak cytować publikację

Muzyczne reprezentacje przeszłości w dziecięcych filmach animowanych wyprodukowanych w Europie Środkowo- Wschodniej w latach komunizmu

Format cytowania:
BABULEWICZ, Katarzyna Lidia. Muzyczne reprezentacje przeszłości w dziecięcych filmach animowanych wyprodukowanych w Europie Środkowo- Wschodniej w latach komunizmu. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), p. 55-70, pa. 2020. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2020/Numer-46/art/17907/>. Date accessed: 30 pa. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.012.12854.