Jak cytować publikację

Historia zaklęta w dźwięki – weryzm historyczny w I Medici Ruggera Leoncavalla

Format cytowania:
CZEMERYS, Agata. Historia zaklęta w dźwięki – weryzm historyczny w I Medici Ruggera Leoncavalla. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), p. 141-156, gru. 2020. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2020/Numer-47/art/18812/>. Date accessed: 30 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.020.13206.