Jak cytować publikację

Fizjologia i ergonomia gry na fortepianie

Format cytowania:
TWORKO, Paulina. Fizjologia i ergonomia gry na fortepianie. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), p. 229-254, gru. 2020. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2020/Numer-47/art/18857/>. Date accessed: 30 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.025.13211.