Jak cytować publikację

Rywale, czyli opera mieszczańska w Krakowie. Historia, kontekst kulturowy, znaczenie

Format cytowania:
JAGOSZ, Michał. Rywale, czyli opera mieszczańska w Krakowie. Historia, kontekst kulturowy, znaczenie. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 52 (1/2022), p. 55-77, cze. 2022. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2022/Numer-52/art/21621/>. Date accessed: 21 cze. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.004.15648.