Jak cytować publikację

Testament Leonarda Bernsteina – The Unanswered Question w świetle zagadnień dyrygenckich

Format cytowania:
BIELAK, Jan. Testament Leonarda Bernsteina – The Unanswered Question w świetle zagadnień dyrygenckich. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 52 (1/2022), p. 23-40, cze. 2022. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2022/Numer-52/art/21623/>. Date accessed: 21 cze. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.002.15646.