Jak cytować publikację

Cechy stylu neoklasycznego w Sonacie organowej Tadeusza Paciorkiewicza

Format cytowania:
ARSENIUK, Piotr. Cechy stylu neoklasycznego w Sonacie organowej Tadeusza Paciorkiewicza. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 52 (1/2022), p. 5-21, cze. 2022. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2022/Numer-52/art/21624/>. Date accessed: 21 cze. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.001.15645.