Jak cytować publikację

Nieznane fugi z rękopisu L 1636 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

Format cytowania:
CZERWIńSKI, Kamil. Nieznane fugi z rękopisu L 1636 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), p. 93-124, wrz. 2022. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2022/Numer-53/art/22016/>. Date accessed: 19 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.005.15649.