Jak cytować publikację

Music for Nine Post Cards jako przykład kankyo ongaku, czyli „muzyki unoszącej się w powietrzu jak dym”

Format cytowania:
SZNAJDER, Patrycja. Music for Nine Post Cards jako przykład kankyo ongaku, czyli „muzyki unoszącej się w powietrzu jak dym”. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), p. 73-91, wrz. 2022. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2022/Numer-53/art/22017/>. Date accessed: 19 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.010.16247.