Jak cytować publikację

Wizje Apokalipsy w muzyce XX wieku (Olivier Messaien, George Crumb, Bernadetta Matuszczak, Aleksander Lasoń)

Format cytowania:
ZIARNOWSKA, Zuzanna. Wizje Apokalipsy w muzyce XX wieku (Olivier Messaien, George Crumb, Bernadetta Matuszczak, Aleksander Lasoń). Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), p. 59-72, wrz. 2022. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2022/Numer-53/art/22018/>. Date accessed: 19 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.009.16246.