Jak cytować publikację

Utwory klawesynowe Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko – między przeszłością a współczesnością

Format cytowania:
WOźNIAK, Monika. Utwory klawesynowe Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko – między przeszłością a współczesnością. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), p. 33-58, wrz. 2022. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2022/Numer-53/art/22019/>. Date accessed: 19 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.008.16245.